KOALA dersi

KOALA dersi, Türkçe ve Almanca harflerinin 1. ve 2. sınıflarda birlikte ve karşılaştırmalı öğretimini içerir.

KOALA projesi, çok dilliliğin tanıdığı imkan ve avantajları kullanır ve köken dilini (Türkçe) temel alarak çok dilli öğrencilerin dil gelişmelerine destek olur.

KOALA dersi okulumuzda 1. ve 2. sınıflarda başlar ve ileri sınıflarda, diğer dersleri de (hayat bilgisi gibi) kapsayarak planlı bir şekilde devam eder. Normal dersler ve Türkçe dersleri eğitsel ve yöntem olarak birbirleriyle uyum içinde sürdürülür. Bunun için sınıf öğretmeni ve Türkçe öğretmeni, ders içeriği ve yöntemi konusunda yoğun işbirliği yaparlar. Bu işbirliği, dil ve kültür alanında yakınlaşmayı sağlar ve pekiştirir. Türkçe öğretmeni, Türk veliler ve sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim bağının sağlanmasında önemli bir unsurdur.

 

KOALA’nın hedefleri:

Almanca-Türkçe konuşan çocuklar için;

-öğrenilen harflerin/seslerin iki dilde de pekiştirilmesi

-dil becerisinin, kelime hazinesinin ve konuşabilme duygusunun her iki dilde geliştirilmesi

Tüm çocuklar için

-Dillerin karşılaştırılarak çocuklara dil bilincinin aşılanması

-Çok dilliliğin bir beceri ve birikim olarak tanınmasıyla, öğrencilerin dil öğrenme ilgilerini ve özgüvenlerinin artırılması

-Öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırılması

-Diğer dil ve kültürlerin önem ve değerinin bilincine varmalarının sağlanması

Bu ders projesinden yalnızca, Türkçe öğretmeninin desteğiyle Türkçe-Almanca konuşan öğrencilerimiz değil, diğer tüm öğrencilerimiz de yararlanmaktadır. KOALA yıllardan beri okulumuz velileri tarafından kabul görmüş ve değerlendirilmiştir.