Anayurt Türkçe dil dersi (HKU)

Anayurt Türkçe dil dersi

Anayurt Türkçe dil dersinin, okulumuzun dersler listesinde yıllardan beri önemli bir yeri vardır. Genel dil öğretiminde ve iki dilli öğretim ve eğitim projesi KOALA derslerinde öğrenimi kolaylaştıran destekleyici bir rol oynar. Okulumuzda bu nedenle Türkçe öğretmeni ile sınıf öğretmeni arasındaki işbirliği bizim açımızdan çok önemlidir.

Anayurt Türkçe dersi 1’den 4’e kadar tüm sınıfları kapsar.

Türkçe dersine katılım isteğe bağlıdır. Ancak ders yılı başında velisinin başvurusuyla öğrenci, diğer derslere katıldığı gibi, Türkçeye de düzenli olarak katılmak zorundadır. Dersler haftada 2 veya 3 saattir ve genellikle öğleden önceleri normal ders planı içinde yapılır.

Anayurt dil dersinin işlev ve hedefleri:

  • Aileden getirilen doğal çok dilliliğin yaşatılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi.
  •   Anayurt Türkçe dilinde yazı ve konuşma becerilerinin sistematik bir yöntemle geliştirilerek kullanım kazanması.
  •   Çok dilli olmanın yararlı olduğunun bilincine varılması.
  • Başka dillere ilgi duyulması ve bu dilleri öğrenmek isteğinin teşvik edilmesi.
  • Öğrencilerin, yeni bir dili veya ikinci dil olarak Almancayı öğrenmeleri konusunda yönlendirilmesi.
  •   Anayurt Türkçe dil dersi ile öğrencilerin, iki dilli ve iki kültürlü olmanın kişiliklerini geliştiren bir etken olduğunun bilincine varmaları.